Home

A csakrákról

A csakrákról

Ha fontos az egészsége és elege van a betegségekből,
olvassa el ezeket az oldalakat.


Miért? Mert ezeken, az oldalakon nem "csak" tájékoztatást kap, de igyekszünk a megoldásra is választ adni. Elmondjuk a lehetőségeket is. Igaz és csak őszinte írások kerülnek az oldalakra. Ez legtöbbször egészen más, mint a már megszokott, unos-untalan belénk vert hazugságok áradata. Kezdjük a legelején az iskolarendszerrel. Gondolkodtak már el azon mért csak egy van? Mert hiába vannak úgymond alternatív iskolák, a felsőoktatásban csak egyféle felvételi tan- és vizsgaagyag létezik. Azt talán ma már egyre többen tudják, hogy a magyar történelemírásban, kutatásban mekkora szakadék van az "akadémia" hivatalos llásfoglalása és a valós történelmet kutatók között. Az egyik fél azt állítja, amiért fizetést kap, a másik önzetlenül képes feláldozni mindenét az igazságért. A legtöbb - vagy minden - tömegtájékoztatás, a mindenkori hatalom eszköze. A harsány és mindent elnyomó agymosás mellett, a halk és nehezen fellelhető igazat kereső-hírdető vélemény kevesekhez jut el. Sajnos az egészségügy sem kivétel, sőt mivel az egyik legjövedelmezőbb iparág, ezért a legszervezettebb, államilag a legjobban szabályozott, felügyelt, védett. Mindezt úgymond a mi érdekünkben teszik. Egy ideig igyekeztek lejáratni az alternatív gyógymódokat, de ez nem járt kellő eredménnyel. Taktikát váltottak és törvényileg beszabályozták ezt is. Sokan így nem gyógyíthatnak, hiába van meg a tudásuk. Sokat meghurcoltak, börtönbe csuktak. Mégis szerencsére egyre többen vannak, akik felmerik emelni szavukat, mert ehhez bizony nem kis bátorság kell. Ma már a természetgyógyászat - sajnos - kezd hasonlítani az "orvosgyógyászathoz". Mindenki maga dönt, ha dönt. Vagy elfogadja a hazugságokat, vagy elgondolkodik és keresi az egyéb lehetőségeket.

Ez a honlap azoknak szól, akik keresik a megoldást.
Mert mindig Van remény.
Van segítség.
Mert ott Van mindenhol.A csakrák érzékszerveinkkel felfoghatatlan energiaközpontok.
A transzcendens életerő központjai.


Az emberek többségének fogalma sincs a valóságról. Egy olyan világot vél valóságnak, mely egyfajta káprázat csak. A két embert alkotó, a földi, fizikai és az égi, szellemi összetevők közül a legtöbb ember csak az anyagi világot tartja valóságnak. A szellemi világ több ezer éves írott tanításairól még csak nem is hallottak. És akik mégis, "nem adnak hitelt kosza híreknek vagy értelmetlen babonáknak". Az évezredek alatt egyre halványabban áttűnő tudás egyre kevesebbekhez jut el. Pedig a kvantum-fizika legújabb felfedezései igazolják a szellemi világ több ezer éves tanításait. Sokak számára hiába. Az emberek milliói az anyagi világot tartják az egyetlen felfogható valóságnak. Az a tény, hogy az emberek milliói élnek így, még nem jelenti a lét ilyetén valóságát.

 

A csakrák ismerete az önmegismerés egyik lehetősége.


A szemmel jól látható fizikai testen kívül, - csak kevesek által látható - energiarendszer is létezik. Ezen energiarendszer nélkül a fizikai test nem működik. Az energiarendszer három fő összetevőbből áll: energiatestek,
energiacsatornák avagy nadik,
energiaközpontok avagy csakrák.
Több energiatestet különböztetünk meg, a négy legismertebb a következő:
az étertest,
az érzelmitest,
a mentáltest,
a spirituális test.
Mindegyik saját rezgéstartománnyal bír, és rétegenként, mintegy burok veszik körbe a fizikai testet. Az étertest közvetlenül kapcsolódik, a fizikai testhez és ennek a legalacsonyabb a rezgéstartománya. Az érzelmi test vagy más néven asztráltest már magasabb rezgéstartománnyal rendelkezik. A mentáltest még magasabbal. A spirituális vagy klauzál testnek van a legmagasabb rezgéstartománya.

A nadi szanszkrit eredetű szó, amely ér, cső, csatorna, mozgás, folyam jelentéssel bír. A nadik, mint egyfajta finom artériák vezetik az életenergiát, vagy más néven pránát, az energiarendszerben. A prána szanszkrit szó, lefordítva abszolút energia. A legfontosabb energiacsatorna a szusumná, ezt az ida és a pingala nadi követi. A szusumná csatorna a gerincoszlopon fut végig, a gyökér csakrát köti össze a korona csakrával.

A csakra szanszkrit szó, amely kört és mozgást jelent. Az univerzumban és így az emberi testben is minden állandóan mozog, és körkörös formában fejlődik, ezeknek a belső mozgásoknak a központjait nevezzük az emberi szervezetben csakráknak. Ezek az érzékszerveinkkel felfoghatatlan energiaközpontok a transzcendens életerő központjai.

A csakrák minősége a szellemi és érzelmi fejlettséggel arányos. A nagyobb, kiterjedtebb, magasabb rezgési frekvenciával rendelkező energiaközpontok minőségben és mennyiségben is több energiát tud felvenni, hasznosítani. Színeik tisztábbak és fényesebbek. Az energiarendszerben, mint a prána felfogói, elosztói működnek. Életenergiákat vesznek fel és átalakítva továbbítják azokat. A sok mellék csakra mellett a hét fő csakra döntő befolyással bír szervezetünk egészséges működésében.A hét fő csakra elhelyezkedési sorrendben, lentről felfele:

Gyökér-csakra vagy bázis-csakra

Has-csakra vagy szakrális-csakra

Köldök-csakra vagy napfonatcsakra

Szív-csakra

Nyak-csakra vagy torok-csakra

Homlok-csakra vagy a harmadik szem

Korona-csakra vagy fejtető-csakra

Nincs betegség, csak feladat, amit meg kell oldani.


Ez a honlap azoknak szól, akik keresik a megolást.
A keserű tapasztalatok, a sok csalódás ellenére keresik.
Mert mindig Van remény, Van segítség.

Nincs betegség - útmutatás van.
Nincs beteg, csak tanuló van.
Mindannyian tanulók vagyunk.

Járjuk a köreinket, ahogy a mondás tartja. Egy képzeletbeli spirál mentén emelkedő körök valamelyikét. Remélhetőleg emelkedő, egyre magasabb szinten. Bár ez nem törvényszerű. Sokan lefelé, esetleg nagyot zuhanva teszik meg köreiket. A szerencsésebbek figyelmeztetést kapnak. Jeleket, akor betegségek formájában. Ezekre oda kell figyelni. Akik nem teszik, egyre súlyosabb formában kapjuk az intelmeket. Nézzünk szét szűkebb környezetünkben, mit látunk? Vannak akik harmadszor kapják vissza életüket- hiába - mert nem tanultak belőle semmit és csak remélhetjük, hogy ez alkalommal talán igen. Mert ha nem, valószínű, hogy nem lesz több esélyük. Nem mindenki részesül ilyen kemény leckében, és ilyen kegyben. Meg is előzhetjük, ha az útmutatásokat felismerve és megértve követjük azokat. Sokan az "újjá születettek" közül megváltoztak, szinte kicserélődtek, a saját és a közösség örömére. Megtapasztalhattuk a nagy titkot. Évezredes írások tanítják ezeket, mégis csak nagyon kevesekhez jut el. Mit gondolnak, miért?
Egyáltalán, akarják tudni az igazat?
Nos ha igen, egy rövid kitérőt téve, képzeljék el, hogy nincs betegség. Így nincs szükség az "egészség-ellátásra" sem. Nem kellenek a kórházak, az orvosok, feleslegessé válik a gyógyszeripar. Eltudják képzelni? Ugye nehezen? Pedig nincs rá szükségünk. Kiknek kellenek? Az iparág haszonélvezőinek, a multiknak! Számukra az élet nem más mint a haszonszerzés. Életük évezredek óta változatlan. A mások által bírt tudást és szellemi javakat minden áron megszerezni, elbitorolni és eltitkolva vagy meghamisítva, emberek millióin uralkodni a haszon imádatában. Emberek ezreit, népeket irtanak ki, hogy uralmukat fenntarthassák. Mára kifinomultabb eszközökkel befolyásolnak egyre nagyobb tömegeket. A nagy többség még csak észre se veszi, hogyan él, hagyja magát. Nem gondolkozik, elmerül az anyagi javak bűvöletében. Nem hallja meg a figyelmeztetést! Pedig ezek egyre csak erősödnek. Korábban jobbára csak az egyénre vagy egy társadalmi rétegre kiható jelzések, mára egyre nagyobb tömegeknek szól. Ezt sokan nem akarják észre venni. Magát a föld élővilágát veszélyeztető emberiséget figyelmeztető jeleket sem veszik komolyan, nem fordítanak rá kellő figyelmet.
A társadalom tévúton jár.
Amit ma civilizált világnak tartanak, nem más mint a kizsákmányolás "civilizált" formában. Amit ma evolúciónak neveznek, az degeneráció, azaz visszafejlődés, a még megmaradt értékek elvesztése. Aki ez ellen tiltakozik, vagy csak szólni mer azt elhallgattatják, a különböző jól bevált módszereikkel. Ha a média nem állna szolgálatukban a kormányokkal együtt, az évezredes tanítások kellő időben eljuthatnának mindenkihez. Élhetnénk egy egészséges társadalomban, egységben, egészségben. Hosszabb-rövidebb ideig voltak társadalmak, melyek úgy éltek - amíg a környezetük hagyta.
Egy az egészben, az egy egészben.
Akik megtapasztalhatták a nagy titkot, tudják ezt.
Minden összefügg mindennel, minden összefügg az Egésszel.
Az én része a nagy Egésznek.
Az Egész meg van az én nélkül is, de az én nem tud meglenni az Egész nélkül.
Akik ezt ma nem hajlandóak tudomásul venni, később lesznek kénytelenek megtanulni - minél később, annál nehezebb leckék árán. Mert egyszer fel kell ébredni, ha tetszik, ha nem. Az ébredés mámorát ugyan az öröm keserűsége követi, de sokan mégse hajlandóak megszívlelni a jeleket. A közönyös lemaradóknak egyre fokozódó, súlyos feladatokkal kell szembe nézniük. Ma már a rák mellett az Ads és az újabb ismeretlen betegségek végtelen sora gondolkoztathat el. Persze vannak különféle magyarázatok, "tudományos" teóriák, csak éppen az eredmények hiányoznak. A tudomány mai állítása szerint, úgymond évezredek óta fejlődünk. A kérdés, hogy merre: előre vagy visszafelé?

Nincs betegség - útmutatás van.
"Az ébredés mámorát az öröm keserűsége követte - nálam is. Bár gondoltam az elkövetkező nehézségekre, de mégis, vagy talán épp ezért nekiláttam e portálnak. Reménykedve, az összefüggések ismereteinek továbbadása széles tömegeknek, válaszokat és változásokat eredményez. A sok szkeptikus tudatlanságának, a hitetlenek érdektelenségének oka többnyire az igazságok elhallgatása, a félremagyarázás, a hazugságok állami szinten történő terjesztése. A részigazságok felhasználása, a pillanatnyi érdek szerint történő magyarázata elősegíti a tudatlanság terjedését. Az összefüggések ismerete és ismertetése helyett a részletek ismeretében való elmélyülés a "tudomány" jelen iránya. És csak az kap publicitás, ami a hatalom érdekeinek a szolgálatában áll. A hosszú generációk alatt megtapasztalt tudás egyre inkább a feledés vagy a babona világába merül. Amíg a "babonákat" hamar feledjük, az elterjedő tudományos dogmákat nagyon nehezen váltják fel az újabb ismeretek. Időben visszafelé haladva az összefüggések fokozódó ismerete a jellemző. Tudták azt amit ma már egyre kevésbé tudnak, tartanak fontosnak:"Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent

Hermész TriszmegisztoszA csakrák harmonikus műkődése

az ember egészséges szellemi és fizikai fejlődésének feltétele

A bizonytalanság, a félelem, a szorongás, a rettegés górcsóket zárlatokat okoz testünkben. Ennek okán az életenergiák nem tudnak szabadon áramolni szervezetünkben. Ez a csakrák összehúzódását, rendellenes műkődését eredményezheti.

Ezen zárlatok feloldásában, aktivizálásában segít a színcsokor csakraterápia.
A csakrák megnyításával, harmonizálásával csodálatos eredményeket lehet elérni
a gyógyításban vagy a megelőzésben.

Az élet törvényszerűségeinek megismerése maga a tudás,
felismerése szeretetet és csodálatot vált ki mindenkiben.


Az emberiség írott történetében rengetegszer előfordult már, hogy a hagyományokban élő ismereteket a ?tudománynak?, csak később sikerült bizonyítania. Ezek a bizonyítások nagyon sokszor mégsem jutnak el a tömegekhez. A több ezer éves tanításokat már csak nagyon kevesen ismerik. Az összefüggések ismerete, megismerése vagy inkább felismerése és ennek a megértése talán a legnehezebb ebben a rohanó világunkban. Az összefüggések felismerése kulcs egészségünk megőrzéséhez. A ?tudománynak? 14 ezer év kellett, mire közelébe került a nagy titoknak. Neked talán nem kell várnod eddig.

"Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak."

Mt (7:7-8)