Home

Lélek képek

Lélek képek


Uradalma, lakodalma, vígalma, fogadalma, riadalma, hatalma, úralma szavak nem váltanak ki belőlünk különösebb reakciókat. Eszünkbe sem jut gondolni bármi rejtett jelentésre.

Feltételezések szerint hajdanán a titkok tudói, a mágusok az energiaközpontokat a csokrokat,
rejteki nyelven almáknak nevezték.
És ha eddig még nem is találtuk ennek írásos nyomát, nem csoda, hiszen tűzzel-vassal irtották írásainkat. Az alma, mint jelkép nagyon fontos helyet foglal el hagyományainkban.
A Bibliában a tudás fájának gyümölcse. Később országalma néven, mint hatalmi jelkép jelenik meg.
Ha végignézzük az energiacsokrok elnevezéseit, tapasztalhatjuk, hogy azok nagyon találóak.

Urad-alma,
Lakod-alma,
Víg-alma,
Fogad-alma,
Riad-alma,
Hat-alma,
Úr-alma.

Az emberek "szívtelen" , tudás nélküli hatalomvágyát, amely valójában csak félelemkeltésen alapuló hat-almaskodás, egy régi mondóka találóan jellemez. Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata című könyvéből idézem:

"Azt mondják a hatalmasok,
Hogy akinek hat alma sok,
Az éppen elég hatalmas ok,
Hogy ne legyenek hatalmasok."

Ez egy kis ízelítő a rejteki nyelv csodájából.
Mert hiába égették el írásainkat, és hiába küldték máglyára a tudás őrzőit,
a nyelv mégis megőrizte az ősi tudás emlékeit.

Szeretnék idézni Sir Browing (1792-1872) 1838-ban megjelent "Life and Works" című könyvéből:
"A magyar nyelv messze magában áll. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan időkre nyílik vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv még nem is létezett.
Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt matézis és erő...
A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtettek...
A magyar nyelv eredetisége csodálatos!
Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni, valójában annak is az első tételét."

Még egy idézet Varga Csaba: A kőkor élő nyelve című könyvéből:
"...Sir John Browing abban sem tévedett, hogy valóban isteni titkok rejtőznek a ma magyarnak nevezett nyelv mélyén, mi több, még súlyos matézis is, s mindez az őskorból származik..."

Ez a kis kitérő főleg azoknak szól, akik a mindenkori hatalom tudást nélkülöző vagy igazságot hamisító és féligazságot terjesztő írásait olvasták eddig.

"Ép testben, ép lélek? - mondja a közismert szólás,
de ez fordítva is igaz: akinek lelke teljesen "ép" , annak teste is ilyenné válik. A gyógyítás pedig nem más, mint az eredeti egész-ség állapot visszaállítása valamilyen eszköz, módszer segítségével.
Tőlünk keletre és nyugatra egyes népcsoportoknál még fontos szerepük van a házi oltároknak, ahol is naponta akár többször is az "én" kapcsolatba kerül a lélekkel. Nálunk ez ma már nem jellemző, pedig sokat segítene nem csak a gyógyításban, de a megelőzésben is.
A csakrákról, a lélekről, a hitről, a szeretetről, a fényről, ezek szerepéről, fontos összefüggéseikről sokat megtudhat ezen oldalak olvasásakor, és ez segíthet képeim jelentőségének megértését.
Festményeimen a lehetetlent, a lélek rezdüléseit igyekszem ábrázolni,
amely mindenkinél más, és minden pillanatban változik.
Ezeket a pillanatokat megörökíteni, a festészet tiszta, hagyományos eszközeivel , és ezzel gyógyítani - ez a küldetésem. Egy társaságban találóan mondták rólam

"a lélek festője".

A Szív-csokrát a lélek kapujának is szokták nevezni.
A csokra-rendszer központja, az egyensúly székhelye a testben.
A szív-csokrában az energiaáramlás mindkét irányban, lefelé és felfelé egyaránt halad.
A szeretet székhelye, a magasrendű szereteté, amely önzetlen és feltétel nélküli.

Lélekképeim ezen áramlás segítségét felhasználva járulnak hozzá a betegségek megelőzéséhez.
Ez nagyon egyszerűen hangzik, és valójában az is.
De mire eljutottam idáig, nagyon sokat kellett tanulnom a különböző területeken.
Sok lemondás, kudarc és kísérlet vezetett el a felismerésekhez.